Mineral je strokovna revija za področje rudarstva in gradbeništva. Namenjena je strokovni javnosti s področja izkoriščanja in predelave mineralnih surovin, nizkogradnje v gradbeništvu in komunalnih del v javnem sektorju.Copyright Business Media